پايگاه اطلاع‌رساني آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي تحت نظر دفاتر ايشان در اروپا

بخش آرشيو سايت


منشور دفاتر آيت الله كاظميني بروجردي در اروپا

با استناد به آراء و عقايد آن پيشواي زنداني و رهبر ديني و ضد استبدادي ايران

 

تثبيت آزاديهاي ديني و مذهبي

 

جدائي بين دين و حكومت

 

نفي ولايت فقيه

 

حفظ تماميت ارضي ايران

 

توزيع منصفانه بيت المال، ثروتهاي ملي و ذخائر طبیعي بین توده‌هاي ملت

 

آزادي قلم، عقيده، بيان و تفكر براي همگان

 

تكريم اقليتهاي قومي و واگذاري اختيارات محلي به تمام استانهاي كشور

 

اجازه تاسيس رسانه‌هاي آزاد، احزاب و نهادهاي مستقل، سنديكاهاي كارگري و انجمنهاي مختلف

 

رعايت منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و فراهم آوردن امكان نظارت سازمانهاي بين المللي بر روند حقوق بشر در ايران

 

برقراري روابط سالم با كشورهاي ديگر بر اساس احترام متقابل و حفظ منافع ملي

 

طرد تروريسم بين‌المللي و تعطيلي كامل دخالتهاي آشكار و پنهان دولت ايران در كشورهاي ديگر

 

امكان برگزاري رفراندوم در هر زمان، براي تعيين سرنوشت اموري كه مورد اختلاف اقشار گوناگون مردم است

 

محاكمه عادلانه‌ حاكمان ديكتاتورمآب و خودكامه‌ غاصب، بر اساس دادخواهي ملت تازيانه خورده‌ ايران

 

اجراي انتخابات آزاد با نظارت نمايندگان مردمي

 

ترويج سجاياي اخلاقي و آرمانهاي انساني، بدون تعصبات مذهبي و قومي

 

گراميداشت شهداي جنگ و همچنين تمامي خونهاي به ناحق ريخته شده در طی 30 سال اخير

 

دلجوئي از زندانيان و مال باختگان و هستي ساقط شدگان و معلولين و مجروحين و محرومين دوران ستمديني و تلاش براي جبران خسارات وارد شده بر ايشان

 

تشويق روشنفكران و مغزهاي متفكر و ديگر هموطنان تبعيد شده به خارج از کشور براي بازگشت به خانه پدري

 

تسهيلات براي اقشار فقير و كم درآمد

 

تضمين حقوق مسلّم بانوان ايراني

 

تبيین استراتژيهاي راهبردي براي نيروهاي اجرائي، قضائي، انتظامي، لشگري و اطلاعاتي و ... براي خدمت به ميهن

 

تامين مطالبات كليه اقشار و اصناف ايراني

 

به اميد برقراری دو قانون باستانی و تحت الحمایه‌ آفریدگار هستی، عدالت و آزادی، در ایران و الگودهي مؤثر به ديگر ممالك جهان.