پايگاه اطلاع‌رساني آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي تحت نظر دفاتر ايشان در اروپا

بخش آرشيو سايت

 


اجتماع بي‌نظير در روز 8 تيرماه 1385 ، 3 جمادي الثاني 1427 ، 29 ژوئن 2006


      عكسي از آخرين جلسه برگزار شده علیرغم بایکوت کامل رسانه ای با حضور تقریبا صد

هزار نفر که امتداد جمعيت، به خيابانها و ميادين اطراف استاديوم شهيد كشوري رسيد.
اين جلسه، به عنوان رفراندومي در طرد "اسلام حكومتي" و تاييد "دين سنتي" در
تقويم مبارزات مسالمت‌آميز بر عليه نظام "ديكتاتوري مذهبي" ثبت شده است.


آيت الله بروجردي صاحب بزرگترين جمعيت مذهبي و ملي مستقل در ايران است
كه به خاطر ايستادگي در مقابل روحانيون حكومتي و اعتراض علني به خشونتهاي
نظام ستم دینی، مورد انواع تهاجمات وحشيانه و اتهامات ساختگي قرار گرفت.


  خلاصه‌اي از بيوگرافي   
چكيده‌اي از فعاليتها و آموزه‌ها   
مصاحبه‌هاي خبرنگاران حرفه‌اي و آماتور   
ابهام زدائي و تحليل‌هاي كوتاه    
-------------------------------------------------------   
اتهامات   
آخرين مناظره و مباحثه ، يك هفته قبل از محاكمه در دادگاه   
گزارش محاكمات و اسامي محكومين و متهمين پرونده   
اعترافات   
موارد نقض حقوق بشر   
فراخوان عمومی جمعي از مخالفين دين سياسي    
-------------------------------------------------------   
آثار و مقالات   
نامه ها و مکاتبات   
-------------------------------------------------------   
پدر آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي   
سلسله اجداد آيت الله كاظميني بروجردي   
خانواده آيت الله كاظميني بروجردي   
-------------------------------------------------------   
تصاويری از دوران فعاليت ايشان   
تصاويری از جلسات تدریس و نیایش   
تصاويری از دیدارهای عمومی   
فايلهاي صوتي و تصويري   
-------------------------------------------------------   
منشور دفاتر آيت الله بروجردي در اروپا   
بیانیه های عمومی    

آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي

سلاله امام حسين و خانم شهربانو (دختر يزدگرد سوم از سلسله شاهان ساساني ايران)

 

تنها روحاني برجسته شيعه و پيشواي مذهبي است كه طي ساليان اخير

با دموكراسي‌خواهان ساكن تبعيد و رسانه‌‌هاي راديوئي و تلويزيوني خارج از كشور بطور علني مصاحبه كرد و

آزاديخواهي و عدالت‌طلبي آحاد ملت را در نوشته‌ها و گفته‌ها و مصاحبه‌ها بروز داد و

حدود و مجازاتهاي شرعي بر جرائمي كه شاكي خصوصي ندارد (معاصي بين خدا و بنده) را منتفي خواند و

بدون تقيه، بنيانگذار و رهبران فعلي ايران را انحصارطلب، مستكبر ديني، دجال، طاغوت و بدعتگذار ناميد و

روحانيون قدرت‌طلب را پيشوايان نظام ستمديني و غاصبين منبر و محراب رسول الله دانست و

براي تامين آزاديهاي ديني و اعتقادي در ايران، به بزرگان اقوام و ملل نامه نوشت و استمداد طلبيد و

با وجود بارها بازداشت و زنداني شدن طي 17 سال تلاش ديني، دست از فعاليتهاي مجدد بر نداشت و

با ارائه نظرات مقبول، مسالمت‌آميز و صلح‌جويانه از اسلام، خشونت و سركوب بنام دين را محكوم كرد و

عليرغم بي‌مهريها و بي‌توجهي‌هاي اپوزيسيون داخل و خارج، حتي در زندان هم دست از مبارزه نكشيد و

از همه چيز خود گذشت از جمله پدر، مادر، آبرو، اعتبار، سلامتي، حق زندگي و خانه را از دست داد.

ايشان هيچگاه حاضر به تاييد و دعاگوئي ظالمين براي دوام جلسات بي‌نظير خود در سطح ايران نشد و

در دوران فعاليت خويش خدمتگزار بي‌مزد و مواجب مردم محروم و زجر كشيده بود.

بر طبق عكسها و فيلمها و شواهد موجود، ايشان محبوبترين چهره مبارز مذهبي در ايران است. در تيرماه سال 1386 نيز پرزيدنت جورج دبليو بوش، از آيت الله بروجردي به خاطر مقاومت در برابر گروه خودخوانده‌اي كه در ايران خود را رهبر و سخنگوي انحصاري جهان اسلام مي‌دانند تجليل كرد.

آيت الله بروجردي، دين را مانند علم مي‌دانست، از اين جهت كه سوء استفاده‌هاي بعضي از دانشمندان از علم در ساختن سلاح‌هاي كشتار جمعي و مواد مخدر، بهانه‌ قابل قبولي براي نابودي علم و دانش نيست، به همين ترتيب بايد عملكرد جنايات سوداگران دين و مذهب را به حساب خودشان گذاشت نه خدا و معنويت.